Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Przestrzennej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 Aneks nr 1 do umowy GP/2/2013 z dnia 06.08.2013r. 28.01.2015r. Witold Sikorski Autorska Pracownia Projektowa "FORUM" opracowanie MPZP Centrum 1A - do 10.03.2015r.
2

Umowa Nr GP/1/2015

22.06.2015r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa - Marię Kiełb-Stańczuk z siedzibą ul. Kościuszki 36G, 83-200 Starogard Gdański

 

opracowanie MPZP GRUNWALDZKA A 14.760,00 zł

do 30.11.2016r.

3 Aneks Nr 2 do umowy GP/3/2012 z dnia 28.02.2012r. 30.06.2015r. Anna Talaga-Mikiprowicz - Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Trybunalskiej 23/1, reprezentowana przez pełnomocnika Dominika Mikiprowicza. opracowania MPZP Kościelniaka i okolice - do 31.12.2015r.
4 Umowa Nr GP/2/2015 28.10.2015r. Anna Groffik "GEO-RADAR" z siedzibą w Wilczycach, ul. Malinowa 2c, 51-361 Wrocław wykonanie badań georadarowych w rejonie Parku im. Jana Pawła II w Ustce na terenie o pow. 1.911,2m2 9.840,00 zł do 27.11.2015r.
5 Umowa Nr GP/3/2015 03.11.2015r. Tomasz Ołdytowski - Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacja Zabytków "HOT" z siedzibą ul. Wiewiórcza 2, 16-030 Supraśl

wykonanie korekty operatu uzdrowiskowego w zakresie zmian granic stref ochrony uzdrowiskowej "C" w Uzdrowisku Ustka

24.999,75 zł -
6 Umowa Nr GP/4/2015 02.11.2015rr Witold Sikorski Autorska Pracownia Projektowa "FORUM" z siedzibą przy ul. Dmowskiego 4F, 76-200 Słupsk opracowanie MPZP Centrum 4B 8.610,00 zł do 31.10.2017r.
7 umowa Nr GP/6/2015 13.11.2015r. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ul. Tuwima 3A/3, reprezentowane przez Prezesa mgra inż. arch. Mirosława Zwolskiego organizacja i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego o charakterze studialnym dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce" 49.000,00 zł do 15.04.2016r.
8 Aneks Nr 2 do umowy GP/2/2012 z dnia 28.02.2012r. 23.12.2015r. Anna Talaga-Mikiprowicz - Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania  "ATA" z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Trybunalskiej 23/1, reprezentowana przez pelnomocnika Dominika Mikiprowicza opracowanie  MPZP Tereny Portu - do 30.06.2016r.
9 Aneks Nr 3 do umowy GP/3/2012 z dnia 28.02.2012r. 23.12.2015r. jw. opracowanie MPZP Kościelniaka i okolice" - do 29.02.2016r.
10 Aneks Nr 2 do umowy GP/5/2012 z dnia 23.12.2015r. 23.12.2015r. jw. opracowanie MPZP Nowa Ustka 2 - do 30.06.2016r.
 

Liczba odwiedzin : 712
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:31:09
Czas publikacji: 2016-01-25 15:35:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak