Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 GN.272.3.2015 15.01.2015r.

Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79

Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r.

do 25.000,00

od 15.01.2015r.

do 31.12.2015r.

2 GN.272.1.2015 16.01.2015r.

"AGORA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10

Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r.

do 19.000,00

od 16.01.2015r.

do 31.12.2015r.

3 GN.272.2.2015 02.02.2015r. Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r. do 30.000,00

od 02.02.2015r.

do 31.12.2015r.

4 GN.6811.1.2015 23.02.2015r. Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego  500,00

od 23.02.2015r.

do 09.03.2015r.

5 GN.6811.2.2015 08.05.2015r.

Grzegorz Lachowicz Zakład Usług Ogólnobudowlanych BUD-LAND, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 10A/22

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynku polożonego w Ustce przy ul. Żeromskiego 8 369,00

od 08.05.2015r.

do 22.05.2015r.

6 GN.6811.3.2015 07.07.2015r.

Grzegorz Lachowicz Zakład Usług Ogólnobudowlanych BUD-LAND, 76-200 Słupsk, il. Banacha 10A/22

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Walki Młodych 6 369,00

od 08.07.2015r.

do 15.07.2015r.

7 GN.272.4.2015 05.08.2015r.

Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami Mariusz Czekała, 76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 48/1

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości polożonych w Ustce przy ul. Polnej 2.214,00

od 05.08.2015r.

do 03.11.2015r.

8 GN.272.5.2015 17.08.2015r.

Pracownia Projektowa "OBIEKT" Jerzy Grajewski, 76-200 Słupsk, ul. Reja 50/1

Wykonanie ekspertyzy technicznej z wyceną remontu budynku dworca PKP w Ustce. 2.460,00

od 17.08.2015r

do 07.09.2015r.

9 GN.6811.4.2015 07.09.2015r.

Pracownia Projektowa "OBIEKT" Jerzy Grajewski, 76-200 Słupsk, ul. Reja 50/1

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 19.

492,00

od 08.09.2015r.

do 21.09.2015r.

10 GN.6811.5.2015 06.10.2015r.

Marzenna Mikołajczak-Chumek Biuro Usług Majątkowych "MM", 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszklanego w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowaińskiej 37a

123,00

od 14.10.2015r.

do 28.10.2015r.

11 GN.6811.6.2015 19.11.2015r.

Zakład Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Konon, 76-200 Słupsk, ul. Wandy 11/28

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 27

300,00

od 19.11.2015r.

do 04.12.2015r.

12

Aneks Nr 1 do umowy GN.272.3.2015

01.12.2015

Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79

Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r.

do  28.000,00

do 31.12.2015r.

13 GN.272.6.2015 03.12.2015r. Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2015r. 8.000,00

od 03.12.2015r.

do 31.12.2015r.

14 GN.6812.79.2015 09.12.2015r. Agencja Obsługi Nieruchomości "DELTA-M" Mirosław Chumek, 76-200 Słupsk, ul. Mostnika 3 Wykonanie opinni dotyczącej określenia wartości części działki nr 15/12, położonej w Ustce przy ul. Promenada Nadmorska, w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomość.  1.845,00

od 09.12.2015r

do 06.01.2015r.

 

Liczba odwiedzin : 928
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Radziejewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Radziejewska
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:31:47
Czas publikacji: 2015-12-09 11:17:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak