Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo" 

 

 

 

Nazwa organizacji:

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – ŻYJ KOLOROWO

Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna
 • niepełnosprawni
 • zdrowie
 • współpraca międzynarodowa
 • seniorzy
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • hobby

 

Zakres działania organizacji:


Celem Stowarzyszenia jest:

 • wsparcie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób w późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej
 • wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku
 • środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów
 • wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia w okresie późnej dojrzałości

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację wykładów, seminariów, warsztatów lektoratów językowych. odczytów, konferencji. spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć
 • prowadzenie samokształceniowej działalności kulturalnej. rekreacyjnej, krajoznawczej i turystyki
 • prowadzenie działalności klubowej
 • organizowanie poradnictwa dla osób starszych
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 •  prowadzenie działalności badawczej
 • tworzenie grup samopomocowych
 • prowadzenie działalności terapeutycznej

 

Władze organizacji:

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

     Barbara Paszkiewicz - Prezes Zarządu

     Władysława Graniak - Z-ca Prezesa

     Lucja Buss - Członek Zarządu

     Teresa Obarzanek - Członek Zarządu

     Barbara Dudek - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Kalina Pszczółkowska - Przewodnicząca
 • Stanisława Palka - Z-ca Przewodniczącej
 • Sabina Salagierska - Sekretarz

 

Dodatkowe dane o organizacji:


 Adres - ul. Grunwaldzka 24, 76-270 ustka

 tel.: 51613943, 59 8146498

 www: www.utw.ustka.pl

 e-mail: biuro.uutw@wp.pl


Osoba do kontaktu: Barbara Paszkiewicz, tel. 51613943

Data rejestracji organizacji: 21.09.2006r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000263404

Numer NIP: 839 299 97 57

Numer REGON: 220307001

Numer Konta: 44931500040000247920000010

 

 

Liczba odwiedzin : 845
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wszółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 13:11:38
Czas publikacji: 2015-02-11 13:11:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak