Ustecka Orkiestra Dęta 

 
 

Nazwa organizacji: Ustecka Orkiestra Dęta

Pole działania organizacji:

 • kultura i sztuka
 • edukacja
 • młodzież
 • seniorzy
 • profilaktyka uzależnień
 • hobby


Zakres działania organizacji:

 • skupianie wokół siebie artystów-muzyków oraz promocja ich twórczości
 • podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianej sztuki
 • prowadzenie profilaktycznej działalności skierowanej przeciwko uzależnieniom, patologiom i wykluczeniem społecznym
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży
 • integracja środowisk twórczych oraz ich sympatyków
 • zdobywanie funduszy, środków i sprzętu na realizację celów statutowych poprzez darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczną oraz składki członkowskie
 • krzewienie kultury muzycznej
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi członków Stowarzyszenia
 • angażowanie się w projekty mające na celu dążenie do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu artystycznego
 • prowadzenie działalności promocyjnej stowarzyszenia i regionu.


Władze organizacji:

 • Zbigniew Maciąg - Prezes Zarządu
 • Adam Parwdzik - Wiceprezes Zarządu
 • Stanisław Otoka  - Sekretarz, Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Szumny
 • Zbigniew Piłat
 • Brunon Mielewczyk


Dodatkowe dane o organizacji:

Adres: ul. Grunwaldzka 39, 76-270 Ustka

tel.: 606 853 349

fax.:

www: http://orkiestra.ustka.pl

e-mail: orkiestra@orkiestraust.nazwa.pl

Osoba do kontaktu: Zbigniew Maciąg, tel. 606 853 349

Data rejestracji organizacji: 15.06.2012 r.

Numer w KRS: 0000424265

Numer REGON: 221674724

Numer NIP: 839-31-70-044

Numer konta: 41 9315 0004 0016 1495 2000 0010

 

Liczba odwiedzin : 902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 12:30:52
Czas publikacji: 2017-10-10 14:30:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak