Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/99/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr X/99/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
2011-08-03 14:11:10
Uchwała Nr X/98/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie okreslenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz trybu powoływania jej członków.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 113, poz. 2343 z 12 września 2011r.
2011-08-03 14:07:30
Uchwała Nr X/97/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu.

Uchwała Nr X/97/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu.
2011-08-03 14:04:55
Uchwała Nr X/96/2011 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Uchwała Nr X/96/2011 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2011-08-03 13:59:59