Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/121/2011 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XIII/121/2011 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka.
2011-10-05 12:59:18
Uchwała Nr XIII/120/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Boguckiej.

Uchwała Nr XIII/120/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Boguckiej.
2011-10-05 12:46:23
Uchwała Nr XIII/119/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ZiZ Bartuś, MiM Smuzyńskich oraz Pani Jolanty Michalak.

Uchwała Nr XIII/119/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ZiZ Bartuś, MiM Smuzyńskich oraz Pani Jolanty Michalak.
2011-10-05 12:44:30
Uchwała Nr XIII/118/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Mariana Bugajskiego.

Uchwała Nr XIII/118/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Mariana Bugajskiego.
2011-10-05 12:43:05
Uchwała Nr XIII/117/2011 w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z parków miejskich na terenie miasta Ustka.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 149, poz. 3097 z 10 listopada 2011r.
2011-10-05 12:41:17
Uchwała Nr XIII/116/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII / 303 / 2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.

Uchwała Nr XIII/116/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII / 303 / 2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.
2011-10-05 12:34:23
Uchwała Nr XIII/115/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „ZUBRZYCKIEGO BIS”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXXIII/271/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XIII/115/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „ZUBRZYCKIEGO BIS”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXXIII/271/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
2011-10-05 10:11:22
Uchwała Nr XIII/114/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 31 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 2A” stanowiącego zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 2”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ustce Nr XII/103/2003 z dnia 25 września 2003r.

Uchwała Nr XIII/114/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 31 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 2A” stanowiącego zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 2”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ustce Nr XII/103/2003 z dnia 25 września 2003r.
2011-10-05 10:08:15
Uchwała Nr XIII/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 28 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „WCZASOWA I OKOLICE”.

Uchwała Nr XIII/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 28 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „WCZASOWA I OKOLICE”.
2011-10-05 09:48:24
Uchwała Nr XIII/112/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „KOŚCIELNIAKA I OKOLICE” dla terenu usytuowanego po obu stronach ulicy Kościelniaka tj. ograniczonego granicami planów miejscowych „Westerplatte” i „Westerplatte 2” oraz ulicami: Darłowską, Wilczą i Kościelniaka wraz z jednoczesną zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Zubrzyckiego i okolice” i „Ustka Rozwojowa”.

Uchwała Nr XIII/112/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „KOŚCIELNIAKA I OKOLICE” dla terenu usytuowanego po obu stronach ulicy Kościelniaka tj. ograniczonego granicami planów miejscowych „Westerplatte” i „Westerplatte 2” oraz ulicami: Darłowską, Wilczą i Kościelniaka wraz z jednoczesną zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Zubrzyckiego i okolice” i „Ustka Rozwojowa”.
2011-10-05 09:35:19