Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV / 128 / 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 3 / 10 Rady Miasta Ustka z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIV / 128 / 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 3 / 10 Rady Miasta Ustka z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
2011-10-31 09:33:16
Uchwała Nr XIV / 127 / 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 2”.

Uchwała Nr XIV / 127 / 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 2”.
2011-10-31 09:29:56
Uchwała Nr XIV / 126 / 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA B”, stanowiącego zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Ustka Rozwojowa”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr VIII/61/2007 z dnia 31 maja 2007r. i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Ustce, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ustce Nr IV/16/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr XIV / 126 / 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA B”, stanowiącego zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Ustka Rozwojowa”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr VIII/61/2007 z dnia 31 maja 2007r. i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Ustce, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ustce Nr IV/16/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
2011-10-31 09:26:33
Uchwała Nr XIV / 125 / 2011 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Miastem Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

Uchwała Nr XIV / 125 / 2011 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Miastem Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.
2011-10-31 09:24:36
Uchwała Nr XIV / 124 / 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/92/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Miejską Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

Uchwała Nr XIV / 124 / 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/92/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Miejską Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.
2011-10-31 09:21:32
Uchwała Nr XIV / 123 / 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/319/2005 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 2” dla terenu ograniczonego ulicą Jagiellońską, drogą wewnętrzną przy osiedlu „Żuławy”, wschodnią granicą planu miejscowego dla terenów parku wodnego przy ul. Grunwaldzkiej, wschodnią granicą administracyjną miasta, duktem leśnym za stadionem przy ul. Sportowej, granicą nieruchomości położonej przy ul. Słupskiej 14, odcinkiem biegnącym przez las równolegle do ul. Słupskiej oraz ulicami Słupską, Cisową i Wróblewskiego.

Uchwała Nr XIV / 123 / 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/319/2005 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 2” dla terenu ograniczonego ulicą Jagiellońską, drogą wewnętrzną przy osiedlu „Żuławy”, wschodnią granicą planu miejscowego dla terenów parku wodnego przy ul. Grunwaldzkiej, wschodnią granicą administracyjną miasta, duktem leśnym za stadionem przy ul. Sportowej, granicą nieruchomości położonej przy ul. Słupskiej 14, odcinkiem biegnącym przez las równolegle do ul. Słupskiej oraz ulicami Słupską, Cisową i Wróblewskiego.
2011-10-31 09:18:54
Uchwała Nr XIV / 122 / 2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr XIV / 122 / 2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2011-10-31 09:15:09