Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/140/2011 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.

 
2011-12-05 15:09:00
Uchwała Nr XV/139/2011 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomosci będącej własnością G.M. Ustka.

 
2011-12-05 15:06:53
Uchwała Nr XV/138/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/394/2011 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność G.M. Ustka.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.15 z 5 stycznia 2012r.
2011-12-05 15:02:16
Uchwała Nr XV/137/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "USTKA ROZWOJOWA".

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.318 z 25 stycznia 2012r.
2011-12-05 14:58:46
Uchwała Nr XV/136/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

 
2011-12-05 14:56:07
Uchwała Nr XV/135/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2011 - 3033.

 
2011-12-05 14:51:33
Uchwała Nr XV/134/2011 w sprawie okreslenia wysokosci rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów w 2012 r.

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.13 z 4 stycznia 2012r.
2011-12-05 14:48:32
Uchwała Nr XV/133/2011 w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.12 z 4 stycznia 2012r.
2011-12-05 14:38:40
Uchwała Nr XV/132/2011 w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2012 rok.

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012r, poz.11 z 4 stycznia 2012r.
2011-12-05 14:37:26
Uchwała Nr XV/131/2011 w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012r, poz.10 z 4 stycznia 2012r.
2011-12-05 14:32:14