Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/141/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka na lata 2012 - 2033.

 
2012-01-24 08:38:09
Uchwała Nr XVI/143/2011 w sprawie okreslenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 września 2012 r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska".

 
2012-01-09 10:42:01
Uchwała Nr XVI/160/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XXXIII/264/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 
2012-01-05 15:15:50
Uchwała Nr XVI/159/2011 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce".

 
2012-01-05 15:12:24
Uchwała Nr XVI/158/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/156/2004 Rady Miejskeij w Ustce z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej G.M. Ustka w Stowarzyszeniu - Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka".

 
2012-01-05 15:09:30
Uchwała Nr XVI/157/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XVIII/142/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Ustka.

 
2012-01-05 15:07:32
Uchwała Nr XVI/156/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jerzego Zawrotniaka.

 
2012-01-05 15:05:37
Uchwała Nr XVI/155/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości..... ul. Wyszyńskiego - 9 Marca.

 
2012-01-05 15:03:13
Uchwała Nr XVI/154/2011 w sprawie przystapienia do scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Ustce.

 
2012-01-05 15:01:38
Uchwała Nr XVI/153/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/2009 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 2020 r".

 
2012-01-05 14:57:02