Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII / 168 / 2012 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Ustka.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.655 z 15 lutego 2012r.
2012-02-02 12:49:30
Uchwała Nr XVII / 167 / 2012 w sprawie nadania nazw drogom.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.757 z 25 stycznia 2012r.
2012-02-02 12:46:54
Uchwała Nr XVII / 166 / 2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/121/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka.

 
2012-02-02 12:45:18
Uchwała Nr XVII / 165 / 2012 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dotyczącego współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”.

 
2012-02-02 12:43:38
Uchwała Nr XVII / 164 / 2012 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku.

 
2012-02-02 12:39:06
Uchwała Nr XVII / 163 / 2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka nr XVI/149/2011 z dnia 29 grudnia 2011r sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania „Kompleksowy program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce” realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 .

 
2012-02-02 12:37:30
Uchwała Nr XVII / 162 / 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/143/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowousługowo- rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2012r. do 30 września 2012r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

 
2012-02-02 12:32:28
Uchwała Nr XVII / 161 / 2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2012 rok.

 
2012-02-02 12:25:05