Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "Ustka" 

 
  

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka”

Pole działania organizacji:

 • młodzież
 • ochrona środowiska
 • niepełnosprawni
 • współpraca międzynarodowa
 • seniorzy
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • ekologia i ekoturystyka

Zakres działania organizacji:

 • popularyzowanie sportu, turystyki i rekreacji głównie wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta Ustka, Gminy Ustka, wczasowiczów, turystów i kuracjuszy
 • szerzenie kultury fizycznej i turystyki z wykorzystaniem walorów poznawczych i wychowawczych
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy ekologicznej, inspirowanie do działań proekologicznych
 • promocja Miasta Ustka oraz regionu
 • stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków
 • organizacja wycieczek rowerowych, pieszych i spływów kajakowych
 • organizacja turniejów brydża sportowego
 • zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży
 • zachęcanie do uprawiania turystyki aktywnej i kwalifikowanej
 • zapoznanie z walorami turystycznymi, historią i kulturą naszego regionu oraz promocja
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
 • integracja z osobami niepełnosprawnymi
 • zapoznanie z przepisami ruchu drogowego
 • zasady bezpieczeństwa na wodzie
 • nauka dbałości o środowisko naturalne
 • wyrabianie samodzielności, wytrwałości i umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych warunkach
 • nauka zasad ratownictwa medycznego-pierwsza pomoc

Władze organizacji:

 • Mieczysław Nycz - Prezes
 • Zbigniew Wiśniewski - V-ce Prezes
 • Michał Kubera - V-ce Prezes
 • Adela Górajek - Sekretarz
 • Jerzy Sołtysiak - Skarbnik
 • Anna Podrecka - Członek
 • Mieczysław Sołtysiak - Członek

Komisja rewizyjna:

 • Edyta Chalecka - Przewodnicząca
 • Teresa kamińska - Członek
 • Kazimierz Stępień - Członek

Dodatkowe dane o organizacji:

Adres - ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka

tel.: 601 537 475

fax.:

www:

 e-mail: nyczm@ustka.org


Osoba do kontaktu: Mieczysław Nycz, tel. 601537475

Data rejestracji organizacji:

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000040830

Numer REGON: 770735952

Numer konta: 79 9315 0004 0000 6653 2000 0010


 

Liczba odwiedzin : 714
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wszółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 12:17:49
Czas publikacji: 2015-02-11 12:17:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak