Wydział Finansowy 

 
  

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Finansowy
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1


2 

 

Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:29:47
Czas publikacji: 2015-01-03 14:29:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak