Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX / 187 / 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

 
2012-06-19 14:17:39
Uchwała Nr XX / 192 / 2012 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.

 
2012-04-30 13:44:58
Uchwała Nr XX / 191 / 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Miastem Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.1733 z 16 maja 2012r.
2012-04-30 13:42:46
Uchwała Nr XX / 190 / 2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

 
2012-04-30 13:40:53
Uchwała Nr XX / 189 / 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie Statutu Miasta Ustki.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.1732 z 16 maja 2012r.
2012-04-30 13:38:37
Uchwała Nr XX / 188 / 2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012 - 2033.

 
2012-04-30 13:36:50