Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/87/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

2015-07-28 14:04:31
Uchwała Nr IX/91/2015 w sprawie nadania nazwy "Skwer Latarników" terenowi połozonemu w Ustce przy Latarni Morskiej.

 
2015-06-29 11:27:20
Uchwała Nr IX/90/2015 w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

 
2015-06-29 11:25:51
Uchwała Nr IX/89/2015 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

 
2015-06-29 11:18:42
Uchwała Nr IX/88/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Ustka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2015-06-29 11:17:23
Uchwała Nr IX/86/2015 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015-2020.

 
2015-06-29 10:44:13
Uchwała Nr IX/85/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Ustka.

 
2015-06-29 10:42:45
Uchwała Nr IX/84/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033.

 
2015-06-29 10:40:24
Uchwała Nr IX/83/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

 
2015-06-29 10:31:44
Uchwała Nr IX/82/2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji przez Gminę Miasto Ustka umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn."Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 
2015-06-29 10:30:19