Stowarzyszenie Pomocy "Bene-Vita" 

 
  

Nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce

Pole działania organizacji:

 • pomoc społeczna
 • niepełnosprawni
 • seniorzy

Zakres działania organizacji:

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom potrzebującym, działania mające na celu wsparcie duchowo - psychiczne, oraz zmierzające do zwiększenia tolerancji ludzkiej dla osób starszych oraz świadomości 
o potrzebie niesienia im pomocy, do zwiększenia integracji międzypokoleniowej.
Stowarzyszenie skupia się na:

 • pomocy ludziom bezdomnym,
 • wsparciu osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
 • wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • innej pomocy dotyczącej osób potrzebujących.

Władze organizacji:

 • Alicja Roguszczak - Prezes
 • Elżbieta Sroka - V-ce Prezes
 • Jadwiga Kowalczyk - Członek Zarządu
 • Teresa Motylak - Skarbnik
 • Małgorzata Muchla - Członek Zarządu

Dodatkowe dane o organizacji:

Adres - ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

tel.:509 899 209

fax.:

 www: www.benevita.blink.pl

 e-mail: benevita@blink.pl

Osoba do kontaktu: Alicja Roguszczak, tel. 509 899 209

Data rejestracji organizacji: 29.09.2001 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000046363

Numer REGON: 771509070

Numer konta: 54 9315 0004 0000 5861 2000 0010

 

 

Liczba odwiedzin : 708
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wszółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 12:14:19
Czas publikacji: 2015-02-11 12:14:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak