Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/283/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Marka Kocejko.

 
2013-03-04 14:09:43
Uchwała Nr XXXII/282/2013 w sprawie wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomosci czesciowo zamieszkalej i częściowo niezamieszkałej oraz stawki tej opłaty.

 
2013-03-04 14:07:29
Uchwała Nr XXXII/281/2013 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomosci niezamieszkałych, odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

 
2013-03-04 14:04:01
Uchwała Nr XXXII/280/2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniac przedsiębior4ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2013-03-04 14:00:10
Uchwała Nr XXXII/279/2013 w sprawie okreslenia górnych stawek opat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2013-03-04 13:35:44
Uchwała Nr XXXII/278/2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie G.M. Ustka w okresie od dnia 1 czerwca 2013r. do dnia 30 września 2013r.

 
2013-03-04 13:32:47
Uchwała Nr XXXII/277/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009r. w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka.

 
2013-03-04 13:02:39
Uchwała Nr XXXII/276/2013 w sprawie 1) sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 2) ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013 r., 3) oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 
2013-03-04 13:00:29
Uchwała Nr XXXII/275/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Poiwiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji X Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2013 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej.

 
2013-03-04 12:55:26