Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/292/2013 w sprawie przyjęcia "Programu opiueki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka.

 
2013-04-03 13:53:17
Uchwała Nr XXXIII/291/2013 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznyhc na obszarze G.M. Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i okreslenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.j

 
2013-04-03 13:49:38
Uchwała Nr XXXIII/290/2013 w sprawie "Planu działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej dla miasta Ustka.a

 
2013-04-03 13:46:43
Uchwała Nr XXXIII/289/2013 w sprawie ustanowienia Sztandaru Miasta Ustka.

 
2013-04-03 13:45:23
Uchwała Nr XXXIII/288/2013 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " Zarząd Portu Morskiego w Ustce".

 
2013-04-03 13:43:37
Uchwała Nr XXXIII/287/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placowek mprowadzonych na terenie Gminy Miasto Ustka oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania.

 
2013-04-03 13:32:52
Uchwała Nr XXXIII/286/2013 w sprawie emi8sji obligacji komunalnych Gminy Miasto Ustka.

 
2013-04-03 13:31:32
Uchwała Nr XXXIII/285/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Misasta Ustka na lata 2013 - 2033.

 
2013-04-03 13:27:08
Uchwała Nr XXXIII/284/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

 
2013-04-03 13:11:18