Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/297/2013 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością G.M. Ustka.

 
2013-04-30 09:38:08
Uchwała Nr XXXIV/296/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działąlności handlowo-uslugowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2013r. do 30 września 2013r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

 zobacz treść uchwały
2013-04-30 09:29:27
Uchwała Nr XXXIV/295/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 1A", stanowiącego zmianę fragmentu m.p.z.p. miasta Ustka pn. "Centrum 1" zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/182/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 maja 2004 roku.

 
2013-04-30 09:18:08
Uchwała Nr XXXIV/294/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2013 -2033.

 
2013-04-30 08:59:59
Uchwała Nr XXXIV/293/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

 
2013-04-30 08:57:09