Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/306/2013 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie G.M. Ustka.

 
2013-06-04 08:24:15
Uchwała Nr XXXV/305/2013 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie G.M. Ustka, ktorych właścicielem lub zarzadcą jest G.M. Ustka.... .

 
2013-06-04 08:22:06
Uchwała Nr XXXV/304/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/2009 Rady Miasta Ustka zdnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G.M. Ustka.

 
2013-06-04 08:16:59
Uchwała Nr XXXV/303/2013 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie G.M. Ustka.

 
2013-06-04 08:11:10
Uchwała Nr XXXV/302/2013 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

 
2013-06-04 07:49:19
Uchwała Nr XXXV/301/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2013r. do 30 września 2013 r. na terenie objętym MPZP miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska", zmienionej uchwałą Nr XXXIV/296/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 25 kwietnia 2013r.

 
2013-06-04 07:41:54
Uchwała Nr XXXV/300/2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. .

 
2013-06-04 07:39:50
Uchwała Nr XXXV/299/2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2012.

 
2013-06-04 07:38:03
Uchwała Nr XXXV/298/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G.M. Ustka za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu G.M. Ustka za rok 2012.

 
2013-06-04 07:34:18