Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/313/2013 w sprawie poparcia realizacji drogi ekspresowej nr S 6.

 
2013-07-02 10:35:34
Uchwała Nr XXXVI/312/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój wiejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 
2013-07-02 10:31:28
Uchwała Nr XXXVI/311/2013 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

 
  • Jawność danych została wyłączona na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(test jednolity:Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm).2013-07-02 10:29:10
Uchwała Nr XXXVI/310/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/190/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez G.M. Ustka.

 
2013-07-02 10:17:39
Uchwała Nr XXXVI/309/2013 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII/287/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie G.M. Ustka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 
2013-07-02 10:14:15
Uchwała Nr XXXVI/308/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2013-2033.

 
2013-07-02 10:11:16
Uchwała Nr XXXVI/307/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

 
2013-07-02 10:07:44