Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/320/2013 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2013 roku.".

 
2013-08-02 14:34:05
Uchwała Nr XXXVII/319/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/303 /2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.

 
2013-08-02 14:27:41
Uchwała Nr XXXVII/318/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/;2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G.M. Ustka.

 
2013-08-02 14:13:52
Uchwała Nr XXXVII/317/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyznaczania MOPS jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

 
2013-08-02 13:53:49
Uchwała Nr XXXVII/316/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2013 - 2033.

 
2013-08-02 13:36:56
Uchwała Nr XXXVII/315/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

 
2013-08-02 13:34:29
Uchwała Nr XXXVII/314/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ustka.

 
2013-08-02 13:23:23