Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla Gminy Miasto Ustka.

2019-02-19 12:44:01
Zaproszenie do złożenia oferty: "Wtykonanie koncepcji struktury funkcjonalno-przestrzennej Cmentarza Komunalnego w dwóch wariantach"

2019-02-13 08:26:04
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie badań laboratoryjnych dla pracowników Urzędu Miasta Ustka

2019-02-12 12:38:14
Zaproszenie do złożenia oferty: wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynków usługowych na targowisku przy ul. Plac Wolności w Ustce

Informacja o wyborze Wykonawcy

Wprowadza się nowy załącznik mapowego nr 4 ze wskazaniem obiektów do rozbiórki - 31.01.2019r

W związku z powyższą zmianą wydłuża się termin składania ofert do dnia 04.02.2019r. do godz. 15.30

2019-02-12 09:02:19
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych i warsztatów psychologicznych dla pracowników Urzędu Miasta Ustka z zakresu radzenia sobie ze stresem”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych i warsztatów psychologicznych dla pracowników Urzędu Miasta Ustka z zakresu radzenia sobie ze stresem”. 

Informacja o wyborze wykonawcy

2019-02-07 13:00:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie opracowania kompletnej koncepcji Systemu Informacji Miejskiej Ustki.

2019-02-06 11:00:53
Zaproszenie do złożenia oferty: „Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu w Zimowiskach”

informacja o wyborze Wykonawcy

2019-02-05 14:53:18
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Ustka w 2019 roku.

Informacja o wyborze najkoprzystniejszej oferty na: dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Ustka.

 

Wprowadza się następujący zapis dla:

Zadanie I - Długopisy:

Dopuszcza się model: Długopis LIKKA

Zadanie III - Wymiary torby: wysokość - około 35 cm, szerokość - około 42 cm, wymiary dna: około 10x35 cm

2019-01-31 09:39:13
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonaniu opracowania kompletnej koncepcji Systemu Informacji Miejskiej Ustki.

2019-01-11 08:46:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie opracowania pn. „Zagospodarowanie i oznakowanie szlaków turystycznych z elementami małej architektury w Ustce”

2019-01-08 14:12:43