Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/350/2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Ustka.

 
2013-12-20 11:16:24
Uchwała Nr XL/349/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Ustka.

 
2013-12-04 09:10:44
Uchwała Nr XL/348/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przystapienia G.M. Ustka do Stowarzyszenia "Polska Unia Mobilnosci Aktywnej" z siedzibą w Gdańsku.

 
2013-12-04 09:09:14
Uchwała Nr XL/347/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie G.M. Ustka, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest G.M. Ustka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 
2013-12-04 09:05:07
Uchwała Nr XL/346/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

 
2013-12-04 09:03:02
Uchwała Nr XL/345/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością G.M. Ustka.

 
2013-12-04 09:00:29
Uchwała Nr XL/344/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
2013-12-04 08:55:47
Uchwała Nr XL/343/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/282/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości częściowo zamieszkałej i częściowo niezamieszakłej oraz stawki tej opłaty.

 
2013-12-04 08:49:36
Uchwała Nr XL/342/2013 z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/256/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

 
2013-12-04 08:30:21
Uchwała Nr XL/341/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Powiatem Słupskim.

 
2013-12-04 08:10:56