Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI / 351/ 2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2014 rok.

 
2014-01-31 14:17:23
Uchwała Nr XLI/364/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka.

 
2014-01-07 15:09:18
Uchwała Nr XLI/363/2013 w sprawie upowaznienia Kierownika MOPS w Ustce do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.

 
2014-01-07 15:04:59
Uchwała Nr XLI/362/2013 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ustka dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

 
2014-01-07 15:03:15
Uchwała Nr XLI/361/2013 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność G.M. Ustka, położonej w Ustce przy ul. Krótkiej.

 
2014-01-07 15:00:55
Uchwała Nr XLI/360/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Żłobek Miejski w Ustce.

 
2014-01-07 14:58:01
Uchwała Nr XLI/359/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2014 rok.

 
2014-01-07 14:09:15
Uchwała Nr XLI/358/2013 w sprawie okreslenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2014r. do 30 wrzesnia 2014r. na terenie objetym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska".

 
2014-01-07 14:05:25
Uchwała Nr XLI/3572013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wczasowa i okolice" w Ustce.

 
2014-01-07 14:00:39
Uchwała Nr XLI/356/2013 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2014-2020.

 
2014-01-07 13:47:58