Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/375/2014 w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnopści i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014r.

 
2014-02-05 14:41:24
Uchwała Nr XLII/374/2014 w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania "Pomoc państwa w zakresie dozywiania na lata 2014-2020".

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 11.02.2014r. poz. 640
2014-02-05 14:38:18
Uchwała Nr XLII/373/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 11.02.2014r. poz. 640
2014-02-05 14:34:20
Uchwała Nr XLII/372/2014 w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-20120".

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 11.02.2014r. poz. 639
2014-02-05 14:32:30
Uchwała Nr XLII/371/2014 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".

 
2014-02-05 14:30:18
Uchwała Nr XLII/370/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte A".

 
2014-02-05 14:21:36
Uchwała Nr XLII/369/2014 w sprawie zmiany uchwały Raday Miasta Ustka Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.

 opublikowana w Dz.Urz.Woj. Pom. w 2014r. poz. 947 z 28.02.2014r.
2014-02-05 14:15:06
Uchwała Nr XLII/368/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na realizację zadania "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego".

 
2014-02-05 14:11:23
Uchwała Nr XLII/367/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Ustka.

 
2014-02-05 14:10:01
Uchwała Nr XLII/366/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi .......

 
2014-02-05 14:07:22