Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/393/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.04.2014r. poz. 1523
2014-04-01 14:09:44
Uchwała Nr XLV/392/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2012-2015.

 
2014-04-01 14:07:55
Uchwała Nr XLV/391/2014 w sprawie MPZP pn. "Ustka Rozwojowa B" w Ustce.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 12.04.2014r. poz. 1552
2014-04-01 14:06:27
Uchwała Nr XLV/390/2014 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2014-2020.

 
2014-04-01 14:05:05
Uchwała Nr XLV/389/2014 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 
2014-04-01 13:46:45
Uchwała Nr XLV/388/2014 w sprawie przekazania pomocy finansowej przez G.M. Ustka i Gminę Ustka dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa w miejscowości Ustka.

 
2014-04-01 13:44:47
Uchwała Nr XLV/387/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2014 - 2033.

 
2014-04-01 13:42:06
Uchwała Nr XLV/386/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 
2014-04-01 13:18:37
Uchwała Nr XLIV/385/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

 
2014-03-06 09:54:32