Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 15.06.2018 r.

 

2018-06-15 12:48:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka”

2018-06-11 15:17:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Gminy Miasto Ustka

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ - 27.04.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 11.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 23.05.2018 r.

2018-06-05 12:31:14
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Dostawa kompleksowego systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na obszarze administracyjnym Miasta Ustka

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

2018-04-20 14:14:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 18.04.2018r.

2018-04-18 12:48:27
OGŁOSZENIE O III DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka

Informacja o unieważnieniu dialogu technicznego - 21.02.2018r.

2018-02-21 14:26:44
OGłOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej w Ustce (budynek nr 5 i 6)

2017-10-26 14:54:04