Słowińska Grupa Rybacka 

 
  

Nazwa organizacji:

Słowińska Grupa Rybacka

Pole działania organizacji:

 • działanie na rzecz lokalnej społeczności,
 • działalność na rzecz rozwoju obszarów zależnych do rybactwa,
 • wsparcie rozwoju gospodarczego,
 • edukacja,
 • kultura i sztuka,
 • turystyka.

 

Zakres działania organizacji:

 • zrównoważony rozwój obszarów rybackich,
 • zrównoważony rozwój sektora rybactwa,
 • ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa,
 • wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,
 • rozwój i usprawnienie współpracy pomiedzy władzami publicznymi a organizacjami i podmiotami prywatnymi reprezentujacymi sektor rybacki,
 • wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby,
 • aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
 • budowa i promocja wizerunku regionu.

Władze organizacji:

 • Maciej Karaś - Prezes Zarządu,
 • Andrzej Tyszkiewicz - Wiceprezes Zarządu,
 • Katarzyna Banasik - Skarbnik,
 • Leszek Kasperowicz - Sekretarz Zarzadu,
 • Stanisław Godek - Członek Zarządu,
 • Andrzej Świniarski - Członek Zarządu,
 • Rafał Konon - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Sędziński - Przewodniczący Komisji,
 • Krzysztof Wysocki - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 • Henryk Padewski - Członek Komisji,
 • Wojciech Krasucki - Członek Komisji,
 • Leszek Kołakowski - Członek Komisji.

      

Dodatkowe dane o organizacji:


Adres - ul. Marynarki Polskiej 30, 76-270 Ustka

tel.:  598 144 459

fax.: 598 144 509

 www: www.sgr.org.pl

 e-mail: biuro@sgr.org.pl


Osoba do kontaktu: 
Dyrektor Biura - Aleksandra Klimczuk, tel. 598 144 459

Data rejestracji organizacji: 
19.10.2009r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

0000 337535

Numer REGON: 

220899533

Numer Konta:
80 1140 2017 0000 4702 1080 2728


 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wszółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 12:09:33
Czas publikacji: 2015-02-11 12:09:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak