Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. SOKS Nr 4424.1.2016 04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Słupsku 1680 zł od dnia 04.01 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2.

SOKS Nr 4424.2.2016

04.01.2016 r.

opiekun dziecka niepełnosprawnego

Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Słupsku

1680 zł

od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
3. SOKS Nr 4424.3.2016 04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 1680 zł od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12,2016 r.
4.  SOKS N 4424.42016 04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  1680 zł od dnia 04.01.do dnia 31.12.2016 r.
5.  SOKS Nr 4424.5.2016 04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  1680 zł  od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
6. SOKS Nr 4424.6.2016  04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów przejazdu do Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego  1680 zł od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
7. SOKS Nr 4424.7.2016 04.01.2016 r. opiekun dziecka niepełnosprawnego Zwrot kosztów do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego   1680 zł od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 8.

 SOKS. 

Nr 426.1.2016

 14.01.2016r.  Uzdrowisko Ustka Spółka z o. o.

 Udostępnienie kompleksu basenowego - nauka pływania w klasach III.

60.000,00 od dnia 04.01.2016r.  do dnia  31.12.2016 r.
 9.

 SOKS.

Nr 524.1PS.2016

 15.01.2016r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta  Koło Słupskie  Prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2016 roku.  135.000,00

 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

10. SOKS.1.8141.2016 15.01.2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce Przekazanie środków budżetowych na realizację zajęć swietlicowych, sportowych , półkolonii letnich z elementami profilktyki 2016 roku. 70.099,00

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

11. SOKS.2.8141.2016 15.01.2016r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce Przekazanie środków budżetowych na realizację zajęć swietlicowych, sportowych , półkolonii letnich z elementami profilktyki 2016 roku. 73.781,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
12. SOKS.3.8141.2016 15.01.2016r. Gimnazjum w  Ustce Przekazanie środków budżetowych na realizację zajęć swietlicowych, sportowych , półkolonii letnich z elementami profilktyki 2016 roku. 40.691,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
13.  SOKS.Nr 524.1K.2016. 20.01.2016r. Towarzystwo Przyjaciół Ustki z siedzibą w Ustce Prowadzenie działalności wystawienniczej w Muzeum Ziemi Usteckiej w 2016r. 19.000,00

od dnia podpisania umowy do dnia             31 .12.2016r.

14. SOKS.Nr 524.2T.2016. 20.01.2016r. Polski Związek Wędkarski w Ustce Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wypoczywających w Ustce turystów  i kuracjuszy. 7.000,0,00

od dnia podpisania umowy do dnia           30.11.2016r.

15. SOKS Nr 524.2K.2016. 20.01.2016r. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alternatywney y Niezależney      " Qrzayka" Funkcjonowanie Usteckiej Orkiestry Dętej. 21.000,00

od dnia podpisania umowy do dnia  31.12. 2016r

16. SOKS Nr 524.1T.2016 20.01.2016r. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "USTKA" Turystyka i rekreacja to zdrowie i aktywny wypoczynek 23.000,00

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.

17. SOKS.4.8140.2016 26.01.2016r.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc  Chłopska ”           ul. Plac Wolności 9 Ustka

Zakup i dostawę pieczywa dla dzieci do Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce.
 
4.000,00 od dnia 01.02.2016r.  do dnia 31.12.2016r. 
18. SOKS.5.8140.2016. 26.01.2016r.

Gabriela Sulima Usługi Gastronomiczne Stołówka szkolona  ul. Jagiellońska 1 Ustka

 Świadczenie usług  gastronomicznych dla  dzieci w  Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce - ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia w 2016 roku. 16.550,00  od dnia podpisania  umowy do dnia 31.12.2016r.
19. SOKS.6.8135.2016. 26.01.2016r.

Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA” Iwona Paul Bierkowo 113/9  76-206 Słupsk

Świadczenie usług  psychologicznych w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce. 7.200,00  od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r .b/z m-ca lipca i sierpnia 2016r.
20. SOKS.7.8135.2016 26.01.2016r.

osoba fizyczna

Świadczenie usług  w Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym Vita Activa w Ustce.   2.640,00    od dnia 01.02.2016r.   do dnia 31.12.2016r.
21. SOKS.8.8135.2016. 26.01.2016r.

Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii i Uzależnień           ul. Grunwaldzka 63 Ustka

Świadczenie usług terapeutycznych  w Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym Vita Activa w Ustce.  3.920,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
22. SOKS.9.8135.2016. 26.01.2016r.

Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica 66  76- 270 Ustka

Świadczenie usług terapeutycznych  w Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym Vita Activa w Ustce. 9.560,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
23. SOKS.10.8135.2016. 26.01.2016r.

Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustka

   Badania psychiatryczno - psychologiczne       i wydawanie opinii  w zakresie uzależnienia.                        7.000,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
24. SOKS.11.8135.2016. 26.01.2016r. Robert Szałek   62-600 Koło,  ul. 3-go Maja 106 Badania psychiatryczno - psychologiczne          i wydawanie opinii  w zakresie uzależnienia.  7.000,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
25. SOKS.12.8135.2016. 26.01.2016r. osoba fizyczna Świadczenie usług  w Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym Vita Activa w Ustce. 2.640,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
26. SOKS.13.8135.2016. 26.01.2016r. osoba fizyczna Świadczenie usług sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce. 6.700,00 od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r
 27. SOKS.Nr 524.2E.2016. 28.01.2016r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział rejonowy w Ustce. Organizacja cyklu imprez otwartych dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 20.000,00 od dnia podpisania  umowy do dnia  31.12. 2016r

 

 28.

SOKS.Nr 524.1E.2016 28.01.2016r. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo" Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 8 50.000,00 od dnia podpisania  umowy do dnia  31.12. 2016r.

29.

Umowa SOKS Nr 524.2E.2016 28.01.2016r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział rejonowy w Ustce Organizacja cyklu imprez otwartch dla śeodowiska senioralnegoz terenu Miasta Ustka, ze szczególnym uwzglednieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 20.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31.2016r.

30.

Umowa SOKS Nr 1.SS.2016 01.02.2016r.  stypendysta stypendium sportowe  300,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r.

31.

Umowa SOKS Nr 2.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe  400,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 
32. Umowa SOKS Nr 3.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe 200,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 

33.

Umowa SOKS Nr 4.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe 200,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 

34.

Umowa SOKS Nr 5.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe 200,00  od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r.
35. Umowa SOKS Nr 6.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe  100,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 
36. Umowa SOKS Nr 7.SS.2016 01.02,2016r. stypendysta stypendium sportowe 200,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 
37. Umowa SOKS Nr 8.SS.2016 01.02.2016r. stypendysta stypendium sportowe  400,00 od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2016r. 
 38. Umowa SOKS Nr 524.4S.2016 04.02.2016r. Miejski Klub Sportowy "Jantar" Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka w zakresie piłki nożnej przez MKS Jantar  101.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
 39. Umowa SOKS Nr 524.2S.2016 04.02.2016r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" Ustka Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłke ręczną.  25.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
 40. Umowa SOKS Nr 524.1S.2016 04.02.2016r. Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Szkolenie dzieci i młodziezy w sportach wpdnych. 32.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
41. Umowa SOKS Nr 524.6S.2016 04.02.2016r. Gminny Klub Sportowy WYBRZEŻE Upowszechnianie piłki noznej wsród mieszkanców Miasta Ustki 1.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
42. Umowa SOKS Nr 524.5S.2016 04.02.2016r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2016r. 22.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
43. Umowa SOKS Nr 524.3S.2016 09.02 2016r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Upowszechnianie Lekkiej atletyki 39.000,00 od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
44.  Porozumienie Nr 1/PN/2016 08.01.2016 r. Gmina Słupsk Pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Słupsk  22 449,24

od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r.

45. Umowa SOKS Nr 8141.14.2016.   22.03.2016r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" Ustka  Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2016 roku.   30.000,00 od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r. 
46.

 

Umowa SOKS Nr 8141.15.2016.

22.03.2016r. Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka  Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2016 roku.   14.000,00 od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r. 
47.

Umowa SOKS Nr 8141.16.2016

22.03.2016r Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar

Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2016 roku.

 

25.000,00 od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r.
48.

Umowa SOKS Nr 8141.17.2016 oraz Porozumienie stron z dnia 26.04.2016 r. w  przedmiocie rozwiązania powyzszej umowy.

22.03.2016r. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"

Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2016 roku.

10.000,00 od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r.
49.

Umowa SOKS Nr 8141.18.2016

22.03.2016r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy

Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2016 roku.

33.010,00 od  dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r.
50.

Porozumienie z dnia 11 marca 2016 r.

1.04. 2016 r. Masto Słupsk

Przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miasto Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy u. Gdyńskiej 13 a, prowadzonej jako zadanie własne Miasta Ustka

 7.500,00  od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r.
51.

 

Umowa SOKS Nr 8141.19.2016

 

24.05.2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

Opracowanie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Ustka  NA LATA 2016-22.

6.000,00 okres - 60 dni od  dnia podpisania umowy
52.

Umowa SOKS Nr 8140.20.2016

04.07.2016r.            Elżbieta Nadolna                     "EN-TOUR" Usługi Turystyczne,Pilotaż,Przewodnictwo         przy ul. Krokusowej 58 w Ustce

Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech wycieczek plenerowych zgodnie z harmonogramem.

4.200,00 od dnia 22.07.2016-12.08.2016
53.

Umowa SOKS Nr 524.MD2.S.2016

19.08.2016 r.

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1, 76 - 270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. "Mały Olimpijczyk"

6.950,00

od dnia 19.09.2016 r. 

do dnia 16.12.2016 r.

54.

Umowa SOKS Nr 524.MD3.S.2016

19.08.2016 r.

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1, 76 - 270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. "Zdobywanie odznak sprawności fizycznej Usteckiego Szkolnego Związku Zawodowego"

7.800,00

od dnia 19.09.2016 r.

do dnia 16.12.2016 r.

55.

Umowa Nr 6/2016

24.08.2016 r.

Wojewoda Pomorski

Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

12.000,00

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

56.

Umowa SOKS Nr 8140.39.2016

26.08.2016 r.

osoba fizyczna

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) .

2.730,00

w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.

57.

Umowa SOKS Nr 8140.40.2016

26.08.2016 r.

osoba fizyczna

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) .

2.520,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r. 
 58. Umowa SOKS Nr 8140.41.2016  26.08.2016 r  osoba fizyczna  Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
 59.  Umowa SOKS Nr 8140.42.2016 26.08.2016 r  osoba fizyczna  Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00  w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
60. Umowa SOKS Nr 8140.43.2016 26.08.2016 r osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
61. Umowa SOKS Nr 8140.44.2016 26.08.2016 r osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
 62. Umowa SOKS Nr 8140.45.2016   26.08.2016 r osoba fizyczna  Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.520,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r. 
63. Umowa SOKS Nr 8140.46.2016 26.08.2016 r osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 3.395,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
 64. Umowa SOKS Nr 8140.47.2016  26.08.2016 r  osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) .   2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r. 
65. Umowa SOKS Nr 8140.48.2016 26.08.2016 r osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
66. Umowa SOKS Nr 8140.49.2016 26.08.2016 r osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.730,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
67. Umowa SOKS Nr 8140.50.2016 26.08.2016 r. osoba fizyczna Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 2.520,00 w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
68. Umowa 13.10.2016 r.

"SADAR" Izabela Firkowska, Dariusz Milewski s.c.

ul. Darłowska 18, 76 - 270 Ustka

Umowa na przygotowanie poczęstunku z okazji uroczystości pn. "Jubileusz 70-lecia Usteckiego Sportu" 5.400,00 zł 18.11.2016 r.
69. Porozumienie międzygminne 02.11.2016 r. Gmina Ustka Porozumienie międzygminne w sprawie: przejęcia przez Gminę Ustka od Miasta Ustka obowiązków wynikających z art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz finansowania kosztów związanych z tymi obowiązkami ok. 350,00 zł miesięcznie/1 ucznia w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
70. Umowa SOKS Nr 8140.51.2016 09.11.2016 r.

 JAKUB GRACZYK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Na Wydmie 6/47 76-270 Ustka

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) . 1.260,00 zł w okresie od dnia           02 listopada 2016 do dnia 31 grudnia 2016r.
71. Porozumienie Nr 1/KZ/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku 14.12.2016r. Miasto Słupsk Porozumienie w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Zielonoświątkowego

  703,92 zł

 

w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
72. Porozumienie Nr 2/KB/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. 14.12.2016 r.

Miasto Słupsk

Porozumienie w sprawie:ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Słupsku 1 246,08 zł  w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
73. Porozumienie 
Nr 1/G/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku
14.12.2016 r.    Miasto Słupsk Porozumienie w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku   1 140,84 zł  w okresie od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia 2017 r.
74. Umowa SOKS Nr.8141.52 30.12.2016 r.   KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci Radcowi Prawni Spółka Partnerska 35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 7 Umowa na świadczenie usług i konsultacji prawnych w Punkcie Informacyjno- Konsult. VITA ACTIVA w Ustce 11 808,00 zł  w okresie od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.
 

Liczba odwiedzin : 894
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Włoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2016-11-14 08:34:50
Czas publikacji: 2017-12-15 08:51:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak