Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/403/2014 w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta Ustka od Zarządu Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

 
2014-04-29 09:03:50
Uchwała Nr XLVI/402/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII /301 /2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 22.05.2014r. poz. 1971
2014-04-29 09:02:27
Uchwała Nr XLVI/401/2014 w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

 
2014-04-29 08:59:41
Uchwała Nr XLVI/400/2014 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3 A".

 
2014-04-29 08:52:59
Uchwała Nr XLVI/399/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługoworekreacyjnej w okresie od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. Promenada Nadmorska”.

 
2014-04-29 08:50:02
Uchwała Nr XLVI/398/2014 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dotyczącego współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".

 
2014-04-29 08:47:37
Uchwała Nr XLVI/397/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie ruchomosci w drodze darowizny na rzecz Jacht Klubu "Opty" Ustka z siedzibą w Ustce ul. Westerplatte 19 B.

 
2014-04-29 08:45:17
Uchwała Nr XLVI/396/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruchomości.

 
2014-04-29 08:42:39
Uchwała Nr XLVI/395/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2014-2033.

 
2014-04-29 08:40:00
Uchwała Nr XLVI/394/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

 
2014-04-29 08:31:04