Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/413/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...

 
2014-06-03 14:32:25
Uchwała Nr XLVII/412/2014 w sprawie wykazu kąpielisk na 2014 rok na terenie Gminy Miasto Ustka.

 
2014-06-03 14:29:52
Uchwała Nr XLVII/411/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki...

 
2014-06-03 14:25:02
Uchwała Nr XLVII/410/2014 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych w Ustce.

 
2014-06-03 14:23:02
Uchwała Nr XLVII/409/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G.M. Ustka na lata 2014-2018.

  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 26.05.2014r. poz. 2233
2014-06-03 14:21:28
Uchwała Nr XLVII/408/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2014 - 2033.

 
2014-06-03 14:19:00
Uchwała Nr XLVII/407/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 
2014-06-03 14:16:12
Uchwała Nr XLVII/406/2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 
2014-06-03 14:13:02
Uchwała Nr XLVII/405/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytuchi kultury za 2013 rok.

 
2014-06-03 14:11:27
Uchwała Nr XLVII/404/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu G.M. Ustka za rok 2013.

 
2014-06-03 14:05:03