Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja radnej Barbary Podrucznej-Mocarskiej w spr. podania powodów nieprzestrzegania zasad przeprowadzania konsultacji dot. przebiegu obwodnicy Ustki oraz zastosowania działań naprawczych poprzez ponowne przeprowadzenie konsultacji

2018-06-29 08:17:58
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. zasadności remontu lokalu za kwotę 32.804,83 zł przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Ustce

2018-06-29 08:16:27
Interpelacja grupy radnych dot. osób niepełnosprawnych i dostępności do obiektów użyteczności publicznej

2018-05-30 14:52:43
Interpelacja grupy radnych dotycząca udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące rocznych rozliczeń opłat za śmieci

2018-05-30 14:52:06
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. uporządkowania terenu wzdłuż Strugi Ustka-Przewłoka

2018-04-26 14:27:21
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. ustawienia progu zwalniającego przy ul. Chopina (obok sanatorium "Tęcza")

2018-04-26 14:26:49
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. zaplanowania dodatkowych ławek w ciągu Placu Dąbrowskiego (dot. chodnika po obu stronach ulicy)

2018-04-26 14:26:33
Interpelacja radnej Barbary Podrucznej-Mocarskiej w spr. inicjatyw dot. wymiany systemów grzewczych oraz kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych

2018-04-26 14:25:56
Interpelacja grupy radnych dot. naprawy przejcia dla pieszych przy latarni

2018-04-26 14:24:52
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie ulicy Żeglarzy oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:09:40