Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.SOA.192.2013 - zasady przydzielania wolnego limitu (napoje alkoholowe)

 
2013-11-21 13:20:14
Zarządzenie Nr 0050.FN.200.2013 - zmiany w budżecie (20.11.2013)

 
2013-11-21 12:55:22
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.199.2013 - pow.Komisji - dokumentacja budowl. - uzbrojenie SSSE "Ustka"

 
2013-11-21 12:48:03
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.198.2013 - konkurs - Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 
2013-11-21 12:46:37
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.197.2013 - konkurs - Turystyka i krajoznawstwo

 
2013-11-21 12:45:20
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.196.2013 - konkurs - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 
2013-11-21 12:43:18
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.195.2013 - konkurs - Pomoc społeczna - noclegownia

 
2013-11-21 12:41:18
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.194.2013 - konkurs - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 
2013-11-21 12:40:05
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.193.2013 - konkurs - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 
2013-11-21 12:38:46
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.191.2013 - konkurs - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologim

 
2013-11-21 12:26:30