Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka i Ziemia Słupska" 

 
 

Nazwa organizacji:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”

Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • kultura i sztuka
 • młodzież
 • ochrona środowiska
 • współpraca międzynarodowa
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe

 

Zakres działania organizacji:

 • Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ustki i okolic jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą
 • Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym ziemi usteckiej
 • Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Ustkę i okolicę
 • Wzrost wpływów z turystyki poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla turystów i kuracjuszy
 • Poprawa infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej Ustki
 • Rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączanie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. a w szczególności z Polską Organizacja Turystyczną
 • Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji turystycznej
 • Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi
 • Dążenie do pełnego wykorzystania walorów uzdrowiskowych Ustki
 • Tworzenie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych z zakresu ochrony środowiska
 • Poprawa infrastruktury turystycznej, ekologicznej i uzdrowiskowej

 

Władze organizacji:

Zarząd

 • Jacek Traczyk - Przewodniczący Zarządu/Prezes
 • Anna Żaczek - Wiceprzewodnicząca Zarządu
 • Beata Pietrzyk - Członek Zarządu
 • Urszula Falba - Członek Zarządu
 • Włodzimierz Wolski - Członek Zarządu
 • Dariusz Kmita - Członek Zarządu
 • Adam Jakubiak - Członek Zarządu
 • Hubert Bierndgarski - Członek Zarządu
 • Mieczysław Nycz - Członek Zarządu
 • Jan Huruk - Członek Zarządu
 • Adrian Markuszewski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

 • Stanisław Podlewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Władysława Graniak - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Elżbieta Nadolna - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Włodzimierz Siudek - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dodatkowe dane o organizacji:


Adres: ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel.: 59 814 71 70

fax.:

 www: www.ustka.travel

 e-mail: biuro@lot.ustka.pl


Osoba do kontaktu: Anna Żaczek - Dyrektor biura, tel. 59 814 71 70/887 732 047

Data rejestracji organizacji: 12.05.2004 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000206568

Numer REGON: 771621191

Numer NIP: 839-289-72-70

Numer konta: 78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

 

 

Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 11:54:55
Czas publikacji: 2018-05-09 11:04:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak