Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV / 212 / 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.2274 z 5 lipca 2012r.
2012-07-02 12:15:13
Uchwała Nr XXIV / 211 /2012 w sprawie odstapienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność G.M. Ustka, położonej w Ustce przy ul. Mar. Polskiej 64 D.

 
2012-07-02 12:11:54
Uchwała Nr XXIV/ 210 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „TERENY KOLEJOWE I OKOLICE”, dla którego w ramach przedmiotowego opracowania sporządzane będą jednocześnie: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Ogrodowa” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ustce Nr VI/35/2002 z dnia 27.06.2002r. oraz zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Ustka Rozwojowa” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr VIII/61/2007 z dnia 31.05.2007r. i zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Nowa Ustka 1” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustka Nr IX/75/2007 z dnia 28.06.2007r.

 
2012-07-02 12:09:32
Uchwała Nr XXIV/ 209 / 2012 w sprawie zmain w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012 - 2033.

 
2012-07-02 12:07:01
Uchwała Nr XXIV/ 208 / 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

 
2012-07-02 12:02:53
Uchwała Nr XXIII/ 207 / 2012 w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Ustka umowy partnerskiej z Gminą Sztutowo, Gminą Krynica Morska, Gminą Stegna oraz Gminą Jantarniy Urban District na rzecz realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through buildning up and modernization of tourism infrastructure. PART II realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska-Rosja 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
2012-06-22 08:59:02