Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII / 225 / 2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3097 z 8 października  2012r.
2012-10-01 15:33:06
Uchwała Nr XXVII / 224 / 2012 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością G.M. Ustka.

 
2012-10-01 15:31:22
Uchwała Nr XXVII / 223 / 2012 w sprawie podpisania aneksu do umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" z dnia 30.12.2011 r.

 
2012-10-01 15:29:08
Uchwała Nr XXVII / 222 / 2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3083 z 5 października  2012r.
2012-10-01 15:27:34
Uchwała Nr XXVII / 221 / 2012 w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. "ZUBRZYCKIEGO BIS" zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/271/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 r.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3504 z 7 listopada 2012r.
2012-10-01 15:25:25
Uchwała Nr XXVII / 220 / 2012 w sprawie podziału Gminy Miasto Ustka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3078 z 5 października 2012r.
2012-10-01 15:16:55
Uchwała Nr XXVII / 219 / 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 
2012-10-01 15:14:59
Uchwała Nr XXVI / 218 / 2012 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ustka.

 
2012-09-13 13:46:55