Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/338/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX / 409 / 2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 października 2006r w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

 
2013-11-04 15:50:04
Uchwała Nr XXXIX/337/2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ustka w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie przez Gminę Ustka części kosztów utrzymania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Ustka w miejscowościach będących w obwodach szkół Gminy Miasto Ustka.

 
2013-11-04 15:48:54
Uchwała Nr XXXIX/336/2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 
2013-11-04 15:46:43
Uchwała Nr XXXIX/335/2013 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na łączny okres 8 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność G.M. Ustka, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej.

 
2013-11-04 15:44:19
Uchwała Nr XXXIX/334/2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.

 
2013-11-04 15:40:24
Uchwała Nr XXXIX/333/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyboru przedstawiciela G.M. Ustka w Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku.

 
2013-11-04 15:37:44
Uchwała Nr XXXIX/332/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2013-2033.

 
2013-11-04 15:35:44
Uchwała Nr XXXIX/331/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

 
2013-11-04 15:33:15
Uchwała Nr XXXIX/330/2013 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminuy płatnosci opłaty od posiadania psów w 2014 r.

 
2013-11-04 15:27:27
Uchwała Nr XXXIX/329/2013 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

 
2013-11-04 15:26:07