Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/22/2006 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

Uchwała Nr III/22/2006 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.
2007-01-02 13:34:27
Uchwała Nr III/21/2006 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr III/21/2006 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
2007-01-02 13:27:29
Uchwała Nr III/20/2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr III/20/2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2007-01-02 13:24:36
Uchwała Nr III/19/2006 w sprawie umowy z Powiatem Słupskim

Uchwała Nr III/19/2006 w sprawie umowy z Powiatem Słupskim
2007-01-02 12:58:57
Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zawarcia porozumienia na finansowanie Izby Wytrzeźwień

Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zawarcia porozumienia na finansowanie Izby Wytrzeźwień
2007-01-02 12:56:47
Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie wykazu niewygasających wydatków

Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie wykazu niewygasających wydatków
2007-01-02 12:51:38
Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta
2007-01-02 12:49:52
Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
2007-01-02 12:46:56