Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/75/2007 w sprawie m.p.z.p. pn. " Nowa Ustka 1" w Ustce.

Uchwała Nr IX/75/2007 w sprawie m.p.z.p. pn. " Nowa Ustka 1" w Ustce.
2010-08-12 13:56:31
Uchwała Nr IX/74/2007 w sprawie zasad wniesienia aportu na rzecz UTBS

Uchwała Nr IX/74/2007 w sprawie zasad wniesienia aportu na rzecz UTBS
2007-07-05 13:09:00
Uchwała Nr IX/77/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr IX/77/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta
2007-07-03 11:19:00
Uchwała Nr IX/76/2007 w sprawie zmiany zasad używania symboli Miasta Ustka

Uchwała Nr IX/76/2007 w sprawie zmiany zasad używania symboli Miasta Ustka
2007-07-03 11:18:00
Uchwała Nr IX/73/2007 w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego prawa własności...

Uchwała Nr IX/73/2007 w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego prawa własności...
2007-07-03 10:49:00
Uchwała Nr IX/72/2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała Nr IX/72/2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
2007-07-03 10:43:00
Uchwała Nr IX/71/2007 w sprawie zgody na udzielenie bonifikatym przy zbywaniu nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr IX/71/2007 w sprawie zgody na udzielenie bonifikatym przy zbywaniu nieruchomości gruntowych
2007-07-03 10:42:00
Uchwała Nr IX/70/2007 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki

Uchwała Nr IX/70/2007 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki
2007-07-03 10:24:00
Uchwała Nr IX/69/2007 w sprawie porozumienia o współpracy Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka

Uchwała Nr IX/69/2007 w sprawie porozumienia o współpracy Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka
2007-07-03 10:08:00
Uchwała Nr IX/68/2007 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych

Uchwała Nr IX/68/2007 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych
2007-07-03 10:05:00