Uchwały z 30 sierpnia 2007r. 

 
 Nr XI/80/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (84KB)
 załącznik nr 1 (73KB)
 załącznik nr 2 (76KB)
 załącznik nr 3 (58KB)
 załącznik nr 4 (225KB)
 załącznik nr 5 (84KB)


 Nr XI/81/2007 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ustka. (124KB)

 Nr XI/82/2007 w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepienięznego ( aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka. (109KB)

 Nr XI/83/2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka. (70KB)

 Nr XI/84/2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/261/2005.... w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Miejskiej Ustka (38KB).

 Nr XI/85/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Ustka do reprezentowania Rady Miasta Ustka przed sądami administracyjnymi. (34KB)  
 

Liczba odwiedzin : 411
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Drapała
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Drapała
Czas wytworzenia: 2007-09-04 12:33:00
Czas publikacji: 2007-09-04 12:33:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak