Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI / 122 / 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat...

Uchwała Nr XVI / 122 / 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat...
2008-02-07 11:56:00
Uchwała Nr XVI / 132 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2007 Rady Miasta Ustka... w sprawie zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2008r. do 30 września 2008r. na terenie objętym m.p.z.p. ..

Uchwała Nr XVI / 132 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2007 Rady Miasta Ustka... w sprawie zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2008r. do 30 września 2008r. na terenie objętym m.p.z.p. ..
2008-02-06 13:51:00
Uchwała Nr XVI / 131 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2007 Rady Miasta Ustka w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XVI / 131 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2007 Rady Miasta Ustka w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka.
2008-02-06 13:49:00
Uchwała Nr XVI / 130 / 2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XVI / 130 / 2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2008-02-06 13:47:00
Uchwała Nr XVI / 129 / 2008 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XVI / 129 / 2008 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2008-02-06 13:45:00
Uchwała Nr XVI / 128 / 2008 w sprawie przystąpienia G.M. Ustka do Związku Miast Bałtyckich.

Uchwała Nr XVI / 128 / 2008 w sprawie przystąpienia G.M. Ustka do Związku Miast Bałtyckich.
2008-02-06 13:42:00
Uchwała Nr XVI / 127 / 2008 w sprawie przystąpienia G.M. Ustka do Zrzeszenia Samorzadów na Rzecz Ochrony Środowiska...

Uchwała Nr XVI / 127 / 2008 w sprawie przystąpienia G.M. Ustka do Zrzeszenia Samorzadów na Rzecz Ochrony Środowiska...
2008-02-06 13:40:00
Uchwała Nr XVI / 126 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G.M. Ustka

Uchwała Nr XVI / 126 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G.M. Ustka
2008-02-06 13:37:00
Uchwała Nr XVI / 125 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr IX/74/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości ...

Uchwała Nr XVI / 125 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr IX/74/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości ...
2008-02-06 13:34:00
Uchwała Nr XVI / 124 / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat gruntu stanowiącego własność G.M. Ustka, położonego przy ul. Limanowskiego.

Uchwała Nr XVI / 124 / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat gruntu stanowiącego własność G.M. Ustka, położonego przy ul. Limanowskiego.
2008-02-06 13:32:00