Uchwały Rady Miasta z 28 lutego 2008r. 

 
Uchwały Rady Miasta z 28 lutego 2008r. 
 Uchwała Nr XVII/133/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XV/113/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie nadania obszarowi Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka statusu uzdrowiska (62KB)


 Uchwała Nr XVII/134/2008 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ustka". (66KB)
 załącznik do uchwały - " Założenia do planu... " (6806KB)


  Uchwała Nr XVII/135/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka polozonej w Ustce ul. Zaruskiego 1 (61KB)

 (61KB)


 Uchwała Nr XVII/136/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2008r. (66KB)


 Uchwała Nr XVII/137/2008 w sprawie zawarcia prozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w postaci organizacji VII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2008 i V Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2008 oraz III edycji Biegu po Niepodległość. (76KB)  

Liczba odwiedzin : 442
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Drapała
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Drapała
Czas wytworzenia: 2008-03-03 10:17:00
Czas publikacji: 2008-03-03 10:17:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak