Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/58/2007 w sprawie wskazania delegatów do reprezentowania Gminy Miasto Ustka w Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy

Uchwała Nr VII/58/2007 w sprawie wskazania delegatów do reprezentowania Gminy Miasto Ustka w Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
2007-04-30 13:24:00
Uchwała Nr VII/57/2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 5 lat gruntu będącego własnością Gminy Miasta Ustka

Uchwała Nr VII/57/2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 5 lat gruntu będącego własnością Gminy Miasta Ustka
2007-04-30 13:21:00
Uchwała Nr VII/56/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/33/95 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie ustanowienia Święta Miasta Ustki

Uchwała Nr VII/56/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/33/95 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie ustanowienia Święta Miasta Ustki
2007-04-30 13:12:00
Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.... pn. "Kwiatowa C"

Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.... pn. "Kwiatowa C"
2007-04-30 13:05:00
Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
2007-04-30 13:03:00
Uchwała Nr VII/53/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z wykonania budżetu miasta za 2006 rok

Uchwała Nr VII/53/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z wykonania budżetu miasta za 2006 rok
2007-04-30 12:59:00
Uchwała Nr VII/52/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Ustka na lata 2007 - 2013

zobacz treść
2007-04-30 12:41:00
Rejestr

Rejestr
2007-01-17 12:54:21