Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/152/2008 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego...

Uchwała Nr XIX/152/2008 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego...
2008-05-05 16:54:00
Uchwała Nr XIX/151/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY"...

Uchwała Nr XIX/151/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY"...
2008-05-05 16:53:00
Uchwała Nr XIX/150/2008 w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomosci stanowiącej własność G.M. Ustka ( stadion)

Uchwała Nr XIX/150/2008 w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomosci stanowiącej własność G.M. Ustka ( stadion)
2008-05-05 16:51:00
Uchwała Nr XIX/149/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 luistopada 2007r. w sprawie okreslenia wysokości oplaty przystaniowej...

Uchwała Nr XIX/149/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 luistopada 2007r. w sprawie okreslenia wysokości oplaty przystaniowej...
2008-05-05 16:49:00
Uchwała Nr XIX/148/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup środków chemicznych...

Uchwała Nr XIX/148/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup środków chemicznych...
2008-05-05 16:47:00
Uchwała Nr XIX/147/2008 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Uchwała Nr XIX/147/2008 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli...
2008-05-05 16:46:00
Uchwała Nr XIX/146/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/146/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2008-05-05 16:42:00
uchwała Nr XIX/145/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z wykonania budzetu miasta za 2007 rok.

uchwała Nr XIX/145/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z wykonania budzetu miasta za 2007 rok.
2008-05-05 16:40:00
Uchwała Nr XIX/144/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej i Domu Kultury w Ustce za 2007 rok

Uchwała Nr XIX/144/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej i Domu Kultury w Ustce za 2007 rok
2008-05-05 16:22:00