Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/160/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Miasto Ustka „ Badania i analizy problemów społecznych w Gminie Miasto Ustka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/7.2.1/2008.

Uchwała Nr XX/160/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Miasto Ustka „ Badania i analizy problemów społecznych w Gminie Miasto Ustka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/7.2.1/2008.
2008-06-04 12:33:00
Uchwała Nr XX/162/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XX/162/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego
2008-06-02 15:20:00
Uchwała Nr XX/161/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ustka w sprawie Parku Uzdrowiskowego w Ustce.

Uchwała Nr XX/161/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ustka w sprawie Parku Uzdrowiskowego w Ustce.
2008-06-02 15:14:00
Uchwała Nr XX/159/2008 w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom garaży stanowiących własność

Uchwała Nr XX/159/2008 w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom garaży stanowiących własność
2008-06-02 15:10:00
Uchwała Nr XX/158/2008 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych.

Uchwała Nr XX/158/2008 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych.
2008-06-02 15:08:00
Uchwała Nr XX/157/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XX/157/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
2008-06-02 15:05:00
Uchwała Nr XX/156/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr XX/156/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
2008-06-02 15:03:00
Uchwała Nr XX/155/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XX/155/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2008-06-02 15:00:00
Uchwała Nr XX/154/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XX/154/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
2008-06-02 14:56:00
Uchwała Nr XX/153/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr XX/153/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
2008-06-02 14:52:00