Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/167/2008 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Ustce.

Uchwała Nr XXI/167/2008 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Ustce.
2008-07-02 08:36:00
Uchwała Nr XXI/166/2008 w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr XXI/166/2008 w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2008-07-02 08:33:00
Uchwała Nr 165/2008 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY" dla terenów złóż borowin.

Uchwała Nr 165/2008 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY" dla terenów złóż borowin.
2008-07-02 08:31:00
Uchwała Nr XXI/164/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3 BIS" stanowiącego zmianę fragmentu m.p.z.p. części miasta Ustki pn. "Centrum 3".

Uchwała Nr XXI/164/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3 BIS" stanowiącego zmianę fragmentu m.p.z.p. części miasta Ustki pn. "Centrum 3".
2008-07-02 08:26:00
Uchwała Nr XXI/163/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XXI/163/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
2008-07-02 08:23:00