Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIII/182/2008 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Ustce.

Uchwała Nr XXIII/182/2008 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Ustce.
2008-09-01 16:40:00
Uchwała Nr XXIII/181/2008 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXIII/181/2008 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka.
2008-09-01 16:39:00
Uchwała Nr XXIII/180/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XIX/148/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej... dla PSP

Uchwała Nr XXIII/180/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XIX/148/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej... dla PSP
2008-09-01 16:36:00
Uchwała Nr XXIII / 179 / 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Uchwała Nr XXIII / 179 / 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2008-09-01 16:30:00
Uchwała Nr XXIII/178/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargoewe wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat gruntów będących własnością Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXIII/178/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargoewe wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat gruntów będących własnością Miasta Ustka.
2008-09-01 16:28:00
Uchwała Nr XXII / 177 / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Polnej.

Uchwała Nr XXII / 177 / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Polnej.
2008-09-01 16:26:00
Uchwała Nr XXIII/176/2008 w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr XXIII/176/2008 w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.
2008-09-01 16:24:00
Uchwała Nr XXIII/175/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Uchwała Nr XXIII/175/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2008-09-01 16:22:00
Uchwała Nr XXIII/174/2008 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XX/ 160/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Badania i analizy problemów społecznych w Gminie Miasto Ustka” ...

Uchwała Nr XXIII/174/2008 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XX/ 160/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Badania i analizy problemów społecznych w Gminie Miasto Ustka” ...
2008-09-01 16:19:00
Uchwała Nr XXIII/173/2008 w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów.

Uchwała Nr XXIII/173/2008 w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów.
2008-09-01 16:13:00