Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/189/2008 w sprawie zatwierdzenia projketu " Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2./2008.

Uchwała Nr XXIV/189/2008 w sprawie zatwierdzenia projketu " Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2./2008.
2008-09-30 13:51:00
Uchwała Nr XXIV/188/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli wynagrodzeń oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce.

Uchwała Nr XXIV/188/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli wynagrodzeń oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce.
2008-09-30 13:48:00
Uchwała Nr XXIV/187/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/187/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
2008-09-30 13:44:00
Uchwała Nr XXIV/186/2008 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Miasto Ustka a Gminą Słupsk umowy dotyczącej opracowania koncepcji programowo - przestrzennej wspólnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka.

Uchwała Nr XXIV/186/2008 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Miasto Ustka a Gminą Słupsk umowy dotyczącej opracowania koncepcji programowo - przestrzennej wspólnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka.
2008-09-30 12:22:00
Uchwała Nr XXIV/185/2008 w sprawie przyjęcia opracowania STUDIUM KOMUNIKACYJNE MIASTA USTKA

 
2008-09-30 12:20:00
Uchwała Nr XXIV/184/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat gruntu będącego własnością miasta Ustka (ul. Wyszyńskiego)

Uchwała Nr XXIV/184/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat gruntu będącego własnością miasta Ustka (ul. Wyszyńskiego)
2008-09-30 12:03:00
Uchwała Nr XXIV/183/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieokreslony nieruchomości będącej własnością miasta Ustka ( ul. XX Lecia)

Uchwała Nr XXIV/183/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieokreslony nieruchomości będącej własnością miasta Ustka ( ul. XX Lecia)
2008-09-30 11:58:00