Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV / 194 / 2008 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXV / 194 / 2008 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2009-04-14 12:32:04
Uchwała Nr XXV / 198 / 2008 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustka do ustanowienia przez Gminę Miasto Ustka zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Starej części Miasta Ustki - I etap B...

Uchwała Nr XXV / 198 / 2008 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustka do ustanowienia przez Gminę Miasto Ustka zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Starej części Miasta Ustki - I etap B...
2009-02-03 09:07:47
Uchwała Nr XXV/204/2008 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postepowaniu z nimi na obszarze GM Ustka.

Uchwała Nr XXV/204/2008 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postepowaniu z nimi na obszarze GM Ustka.
2008-11-06 08:30:00
Uchwała Nr XXV/203/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXV/203/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2008-11-06 08:28:00
Uchwała Nr XXV/202/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń..

Uchwała Nr XXV/202/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń..
2008-11-06 08:24:00
Uchwała Nr XXV/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność GM Ustka, położonej w Ustce przy ul. Mar. Polskiej.

Uchwała Nr XXV/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność GM Ustka, położonej w Ustce przy ul. Mar. Polskiej.
2008-11-06 08:20:00
Uchwała Nr XXV/199/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli wynagrodzeń oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników szkół i przedszkoli niebędących nauczycielami.

Uchwała Nr XXV/199/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli wynagrodzeń oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników szkół i przedszkoli niebędących nauczycielami.
2008-11-06 07:48:00
Uchwała Nr XXV/200/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu "Jak Teliga płyniemy po sukcesy- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP 1 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2008

Uchwała Nr XXV/200/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu "Jak Teliga płyniemy po sukcesy- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP 1 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2008
2008-11-05 15:20:00
Uchwała Nr XXV/197/2008 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Uchwała Nr XXV/197/2008 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2008-11-05 15:00:00
Uchwała Nr XXV/196/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.

Uchwała Nr XXV/196/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
2008-11-05 14:56:00