Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/230/2008 w sprawie upowaznienia Kierownika MOPS w Ustce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/230/2008 w sprawie upowaznienia Kierownika MOPS w Ustce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2008-12-31 10:44:42
Uchwała Nr XXIX/229/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIX/229/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2009 rok.
2008-12-31 10:41:33
Uchwała Nr XXIX/228/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXIX/228/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2008-12-31 10:38:04
Uchwała Nr XXIX/227/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIX/227/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2008-12-31 10:29:47
Uchwała Nr XXVIII/226/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku.

Uchwała Nr XXVIII/226/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku.
2008-12-31 10:26:31
Uchwała Nr XXVIII/225/2008 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Miasto Ustka a Gminą Słupsk porozumienia dotyczącego opracowania koncepcji... pn. " Słupska Kolej Morska"...

Uchwała Nr XXVIII/225/2008 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Miasto Ustka a Gminą Słupsk porozumienia dotyczącego opracowania koncepcji... pn. " Słupska Kolej Morska"...
2008-12-31 10:21:51
Uchwała Nr XXVIII/224/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy...

Uchwała Nr XXVIII/224/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy...
2008-12-31 10:18:29
Uchwała Nr XXVIII/223/2008 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

Uchwała Nr XXVIII/223/2008 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
2008-12-31 09:41:25
Uchwała Nr XXVIII/222/2008 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi...

Uchwała Nr XXVIII/222/2008 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi...
2008-12-31 09:38:03
Uchwała Nr XXVIII/221/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2009 roku.

Uchwała Nr XXVIII/221/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2009 roku.
2008-12-31 09:34:01